Europaforum
Yrkeshögskolan syd

|

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus

Yrkeshögskolan Syd

YH-logo
MENY

Elingenjör - Elkonstruktör, 2 år

Som Elingenjör med inriktning mot en karriär inom elkonstruktion kommer du att ha ett utmananade och varierande arbete. Utvecklingen inom elteknikbranschen går snabbt framåt och om du brinner för smarta lösningar och att lösa praktiska problem i CAD-miljö men också läsa in teoretisk kompetens för el-behörighet så är denna utbildning perfekt. Att utbilda sig till Elingenjör vid Yrkeshögskolan Syd ger möjligheter till arbete i flera verksamheter med olika inriktningar, allt från eldistribution till industrier och konsultföretag med såväl låg som högspänningsrelaterade anläggningar.


I din yrkesroll som Elingenjör - elkonstruktör, är du nyckelpersonen som ansvarar för hela processen från förfrågningsunderlag till färdig konstruktion och ser till att skapa kraft, ljus, värme och olika tekniklösningar inom både nygyggnation och i befintliga anläggningar. I utbildningen konstruerar vi i både 2D och 3D och du kommer också att få använda VR för att gå in i de modeller som du själv tar fram.


I utbildningen läggs kurserna upp så att din kompetens succesivt byggs på , från grundläggande teori och praktiska övningar till de mer avancerade delarna. Allt i syfte att den studerande ska känna sig säker i sin nya yrkesroll.Behoven av elkonstruktörer med en bred kunskap är mycket stora och arbetsmarknaden är nycket god även för nyexaminerade Elingenjörer.


Alla utbildningar inom YH är avgiftsfria för de studerande förutom läromedel, såsom böcker och annat material som du behåller efter utbildningen och som tillhandahålls till inköpspris för den studerande. Datorer och programvaror som är nödvändiga för utbidningens genomförande finns i tillräcklig omfattning till samtliga studerande. Det finns både fasta arbetsplatser och möjlighet till lån av bärbara datorer under vissa delar av utbildningen. Till förfogande finns också ett välutrustat laboratorium med all tänkbar utrustning för praktiska övningar och laborationer i de eltekniska kurserna.


Utbildningen till Elingenjör är granskad och godkänd av Elektriska nämnden som utgör en av de partners Yrkeshögskolan Syd arbetar tillsammans med. Kvalitén i utbildningen garanteras därmed.

Elektriska Nämnden är försäkringsbolagens organ för elsäkerhet. Med hjälp av drygt 200 auktoriserade besiktningsingenjörer utförs årligen över 13 000 revisionsbesiktningar på elanläggningar i Sverige. För att bli en auktoriserad besiktningsingenjör krävs minst 5 års mångsidig praktisk erfarenhet som elektriker kompletterat med elingenjörsutbildning. Utbildningen ”Elingenjör – Elkonstruktör, 400 YH-poäng” som Yrkeshögskolan Syd erbjuder kompletterar gymnasiets elprogram med det innehåll som Elektriska Nämnden kräver. För ytterligare information: https://www.brandskyddsforeningen.se/elbesiktning/besiktningsingenjor/auktorisation/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktiga datum 2023

1 feb - Öppnar för anmälan

15 maj - Sista dag för anmälan

Vecka 26 - Intagningsbesked,

Vecka 37 - Skolstart måndag

Behörighet och särskilda förkunskaper

Behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning är du om du uppfyller något av följande:


  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till
    motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.


Särskilda förkunskaper som krävs:


Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet


• Praktisk ellära 100p


--- Eller ---


• Matematik 3c, 100p

• Fysik 2, 100p

Kontaktperson

Frågor om utbildningens innelhåll:

Utbildningsledare, Oskar Ståhl

073-425 37 67

oskar.stahl@hassleholm.se

 

Frågor om ansökningsprocessen:

Samordnare Erika Nilsson

0451-26 85 81

erika.nilsson@hassleholm.se

Studietakt och studiestöd

Heltid, dagtid. Studierna bedrivs i Yrkeshögskolan Syds anpassade studie och laborationsmiljöer på Jacobsskolan och på Norra Station i Hässleholm.

YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för studerande förutom kostnader för kurslitteratur och studiematerial. Du kan läsa mer om studiestöd på www.csn.se Länk till annan webbplats.

LIA

Sammanlagt 22 av utbildningens 80 veckor består av lärande i arbete - LIA på företag i branschen.
Du väljer själv företag och ort där du vill göra dina LIA-perioder.

Exempel på företag är EON, LMT Elteknik AB, Kraftringen, One Nordic AB, WSP Sverige AB, Afry, Levinsgruppen, Vinnergi AB, Elias Syd AB, SWECO Systems AB, Kristianstad Elkonsult, COWI, Bravida Prenad, Malmberg Water, K-konsult, Comne Work, Ramböll med flera.

Kurser

Kurser och poäng


Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar (40)


Ekonomi (10)


Elinstallationer i byggnader (40)


Elkonstruktion - fastighet (30)


Elkonstruktion - industri (30)


Elmaskiner - drivsystem (12)


Elteknik (18)


Entreprenadjuridik (10)


Examensprojekt (20)


Högspänningsanläggningar (16)


Kommunikation (10)


LIA 1 (30)


LIA 2 (80)


Matematik för ingenjörer (12)


Programmering - PLC (10)


Projektmetodik - Project management (10)


Regler och standarder (12)


Säkerhetssystem och fastighetsautomation (10)


Summa: 400

Dela sidans innhåll:

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd
Norra stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

0451-268581
Mejla oss här

Synpunkter

Följ oss

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus
Hässleholms Kommun