Europaforum
Yrkeshögskolan syd

|

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus

Yrkeshögskolan Syd

YH-logo
MENY

Entreprenör elinstallation - Auktoriserad elinstallatör
225 Yh-poäng

Entreprenörer

Utbildningen Entreprenör elinstallation - Auktoriserad elinstallatör ger dig som inte har möjlighet att satsa på heltidsstudier en utmärkt möjlighet att kombinera ditt arbete med studier för att utveckla din kompetens inom elområdet. Utbildningen löper över 3 terminer och de studerande träffas 1 dag i veckan under terminerna. Ett upplägg som är mycket uppskattat. Vid de fysiska träffarna finns lärare på plats hela tiden både för teorigenomgångar och praktiska laborationer i vårt fullutrustade ellaboratorium samt sker det ett värdefullt erfarenhetsutbyte mellan de studerande. Förutom de eltekniska kurserna läser du också en kurs i företagsekonomi och en kurs i entreprenadjuridik. Du får dessutom en inblick i den nya ellagen och vad som gäller kring egenkontrollprogram etc.
 
Utbildningen leder fram till den teoretiska kompetensen för A-behörighet och efter utbildningen och examen kan den studerande ansöka om auktorisation hos Elsäkerhetsverket. Utbildningen leder till arbete som ansvarig installatör för intallationer inom industri, fastigheter och elanläggningar. Kursinnehållet riktar sig i huvudsak mot Auktoriserad elinstallatör enligt Elsäkerhetsverkets bestämmelser 2017:4. Observera att Elsäkerhetsverkets praktikkrav för att beviljas behörighet måste vara uppfyllda! (Obs! Separat ansökan till Elsäkerhetsverket!) Praktik kan förvärvas både före och efter utbildningen.


Om du vill ha koll på vad som gäller kring el-behörigheter så rekommenderar vi att du läser igenom följande:


http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/elsak-2017-4.pdf Länk till annan webbplats.

Kursplaner för fullständig auktorisation - A Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Efter avslutad utbildning kan du arbeta bland annat som arbets-/projektledare, med kalkylering, projektering eller som ledande montör. För dem med tillräcklig yrkeserfarenhet öppnar sig också möjligheten att bedriva egen verksamhet som entreprenör inom elinstallation / auktoriserad elinstallatör.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden är mycket god och branschens bedömning är att de som går utbildningen blir attraktiva för jobb som ledande montörer, arbetsledare och projektledare samt som entreprenörer och egna företagare. Utbildningen följer Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Fr.o.m 1 juli 2017 gäller en ny el-lag och tillhörande föreskrift (2017:4) där det regleras vilka utbildnings- och erfarenhetskrav som måste vara uppfyllda för att auktorisation som elinstallatör ska ges enligt 20 § i elsäkerhetslagen. Utbildningen levererar den teoretiska kompetensen.  Observera att även högspänning ingår och att hela utbildningen är avgiftsfri! 

Utbildningen är under omsök och vi får besked i början på januari 2024. Mer information kommer!

Behörighet och särskilda förkunskaper

Behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning är du om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till
    motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.


Särskilda förkunskaper
Lägst betyget E (Betyg G*) i följande gymnasiekurser eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet:

  • Elinstallationer, 200 Gymnasie-poäng
  • Elkraftteknik, 100 Gymnasiepoäng
  • Matematik 2 A, (Ma B*) 100 Gymnasiepoäng


  • Två års yrkeserfarenhet på heltid inom starkströmsområdet, där ett av åren ska vara elinstallationsarbete under ledning av behörig elinstallatör.


*Gäller kurser före den 1 juli 2011 (GY2000) inom gymnasieskolan eller före 1 juli 2012 för gymnasiekurser inom vuxenutbildning.

Studietakt och studiestöd

Utbildningen löper över 3 terminer och studerande träffas 1 dag i veckan under terminerna. Från och med starten i vår, 2021, har vi valt att utöka distansundervisning allt för att göra utbildningen mer lättillgänglig för dig som studerande.
Cirka var tredje vecka är det platsförlagd undervisning avsett för tentor, laboration och liknande och resterande tillfällen kan man välja om
man vill närvara på plats eller om man vara med via videolänk.

 

YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för studerande förutom kostnader för kurslitteratur och studiematerial.

Du kan läsa mer om studiestöd på www.csn.se Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Utbildningsledare, Oskar Ståhl
073-425 37 67
oskar.stahl@hassleholm.se

Kurser

 

Kurser

Poäng

Egenkontrollprogram

10

Ekonomi & Entreprenörskap

15

Entreprenadjuridik

15

Elteknik med tillämpad matematik

40

Elinstallationer byggnader

40

Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar

40

Elmaskiner - drivsystem

12

Regler och standarder 

12

Högspänningsanläggningar

16

Examensarbete

25

 

Dela sidans innhåll:

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd
Norra stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

0451-268581
Mejla oss här

Synpunkter

Följ oss

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus
Hässleholms Kommun